Sự kiện

Gỗ dành cho chế tác nghệ thuật nên chọn như thế nào?

Nhiều người luôn cho rằng, gỗ thừa là đồ bỏ đi nên thường hoang phí không đúng cách. Đã bao giờ bạn nghĩ đến giá treo đồ làm từ thùng rượu cũ hay bàn uống...

Căn hộ ấm áp nhờ biết cách sử dụng nội thất gỗ

Nhiều người luôn cho rằng, gỗ thừa là đồ bỏ đi nên thường hoang phí không đúng cách. Đã bao giờ bạn nghĩ đến giá treo đồ làm từ thùng rượu cũ hay bàn uống...

15 đồ nội thất tái chế từ gỗ thừa đem tới vẻ đẹp vintage cho ngôi nhà

Nhiều người luôn cho rằng, gỗ thừa là đồ bỏ đi nên thường hoang phí không đúng cách. Đã bao giờ bạn nghĩ đến giá treo đồ làm từ thùng rượu cũ hay bàn uống...

KIỂU TỦ GƯƠNG VỪA XINH VỪA TIỆN CHO NHÀ CHẬT HẸP

Nhiều người luôn cho rằng, gỗ thừa là đồ bỏ đi nên thường hoang phí không đúng cách. Đã bao giờ bạn nghĩ đến giá treo đồ làm từ thùng rượu cũ hay bàn uống...

ĐI TÌM GỖ ĐÓNG TỦ VẠN NĂNG GHÉP ĐƯỢC MUÔN VÀN KIỂU

Nhiều người luôn cho rằng, gỗ thừa là đồ bỏ đi nên thường hoang phí không đúng cách. Đã bao giờ bạn nghĩ đến giá treo đồ làm từ thùng rượu cũ hay bàn uống...